Transistor

So sánh giữa TIP35 và TIP3055

“Tip 35” và “Tip 3055” là hai loại transistor công suất được sử dụng trong các mạch điện tử, nhưng chúng có một số khác biệt. Dưới đây là so sánh chi tiết giữa hai loại transistor công suất này.

So sánh giữa TIP35 và TIP3055

Transistor Tip 35

  • Transistor TIP35 cho phép dòng điện chỉ chạy theo một chiều.
  • Nó có thể xử lý điện áp lên đến khoảng 40 volt.
  • Nó có thể xử lý dòng điện lên đến khoảng 25 ampe.
  • Nó có thể xử lý công suất lên đến vài watt.
  • Nó thường được sử dụng trong các mạch cần công suất cao, như bộ khuếch đại và điều khiển động cơ.

Transistor Tip 3055

  • Tip3055 cũng cho phép dòng điện chỉ chạy theo một chiều.
  • Nó có thể xử lý điện áp lên đến khoảng 60 volt.
  • Nó có thể xử lý dòng điện lên đến khoảng 15 ampe.
  • Nó có thể xử lý công suất lên đến vài watt.
  • Nó thường được sử dụng trong các mạch cần công suất trung bình, như nguồn điện và bộ khuếch đại âm thanh.

So sánh Transistor Tip35 và Tip3055

Thông số Tip 35 Tip 3055
Loại Transistor NPN Transistor NPN
Điện áp Collector-Base tối đa Thường khoảng 40V Thường khoảng 60V
Dòng Collector tối đa Thường khoảng 25A Thường khoảng 15A
Công suất tiêu tán Vài watt Vài watt
Ứng dụng phổ biến Bộ khuếch đại công suất, điều khiển động cơ Nguồn điện, bộ khuếch đại âm thanh

Tip 35 được sử dụng khi bạn cần nhiều công suất trên mạch, như trong bộ khuếch đại hoặc điều khiển động cơ. Trong khi đó, Tip 3055 được sử dụng khi bạn cần một lượng công suất vừa phải, như trong nguồn điện hoặc bộ khuếch đại âm thanh. Khi chọn transistor, điều quan trọng là kiểm tra thông số kỹ thuật và xem xét mạch của bạn cần gì, điều đó rất quan trọng.

Back to top button