Nguồn Điện

Mạch Tăng Áp Sử Dụng UC3843

Bạn đang tìm kiếm một mạch bộ tăng áp DC-DC phải không? Bạn đang ở đúng nơi rồi. Ở đây, tôi sẽ chia sẻ mạch tốt nhất để chuyển đổi 12V DC thành 30V DC.

Ứng Dụng IC Điều Khiển PWM UC3843

IC UC3843 là một Bộ Điều Khiển PWM Chế Độ Dòng Điện tốt nhất, có nghĩa là nó có thể được sử dụng để cung cấp dòng điện không đổi bằng cách thay đổi điện áp đầu ra cho tải tương tự như điện áp ổn định. Khi xây dựng các nguồn cung cấp chế độ chuyển mạch có phản hồi, có hai chế độ điều khiển thường được sử dụng, một là điều khiển chế độ điện áp, trong đó điện áp đầu ra sẽ giữ không đổi bất kể dòng điện, và chế độ còn lại là điều khiển chế độ dòng điện, trong đó dòng điện đầu ra sẽ là hằng số bất kể điện áp.

UC3843 có thể được sử dụng để điều chỉnh hoặc giới hạn dòng điện trong các ứng dụng như SMPS, RPS, Bộ chuyển đổi DC-DC, Bộ điều chỉnh điện áp đường dây, v.v. Nếu bạn đang tìm kiếm một IC có tín hiệu PWM để điều khiển công tắc nguồn dựa trên dòng điện chạy qua mạch thì UC3843 có thể là lựa chọn phù hợp cho bạn.

UC3843 là một bộ điều khiển PWM chế độ dòng điện đơn 500Khz với ULO 8.4V/7.6V. Cung cấp chu kỳ làm việc 100%. Nhiệt độ hoạt động của IC khoảng từ 0 độ C đến 70 độ C. Đặc điểm chính của IC này là Tần số Chuyển mạch Có thể Điều chỉnh, Giới hạn Dòng điện, Điều khiển Thời gian Chết, Bộ Khuếch đại Lỗi, Đa cấu trúc.

Sơ đồ mạch Bộ Tăng Áp

Mạch Tăng Áp Sử Dụng UC3843

 

Back to top button