Mạch Điện

Mạch tăng áp 4,75 V lên 18V DC

MP1484 là một IC 8 chân chuyển đổi điện áp DC thành điện áp DC bằng cách sử dụng xung. IC có một mosfet tích hợp cung cấp dòng tải lên đến 3 Ampe với dải điện áp đầu vào từ 4,75 V đến 18V DC. Dòng điện đầu ra sẽ là 1,8 ampe và đầu ra tối đa chúng ta sẽ nhận được khoảng 3A.

Điện trở đầu vào của mosfet khoảng 85 m ohm. Hiệu suất tối đa đạt 95%.

Điện áp đầu ra của mạch được thiết kế sử dụng phản hồi điện áp. Một mạch chia áp được kết nối với chân SW và đi đến chân FB.

Điện áp đầu ra được tính bằng công thức này

V out = 0,925 * R1+R2/R2

Giá trị R2 phải là 10K. Giá trị này được đề xuất bởi nhà sản xuất IC. Vì vậy, chúng ta có thể tính R1 bằng công thức này.

R1 = 10,81*(Vout -0,0925)

Sơ đồ mạch

Mạch tăng áp 4,75 V lên 18V DC

 

Back to top button