Điện Tử Cơ Bản

Giá Trị Hiệu Dụng Là Gì – Công Thức Tính Giá Trị Hiệu Dụng Của Dòng Điện Xoay Chiều

Trong cuộc sống, chúng ta thường bắt gặp các khái niệm như điện áp hiệu dụng, dòng điện hiệu dụng, công suất hiệu dụng. Vậy giá trị hiệu dụng là gì là gì? Giá trị hiệu dụng có ý nghĩa như thế nào? Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về giá trị hiệu dụng.

Giá Trị Hiệu Dụng Là Gì - Công Thức Tính Giá Trị Hiệu Dụng Của Dòng Điện Xoay Chiều
Giá Trị Hiệu Dụng Là Gì – Công Thức Tính Giá Trị Hiệu Dụng Của Dòng Điện Xoay Chiều

Nguồn gốc của giá trị hiệu dụng

Sự ra đời của dòng điện xoay chiều

Trước khi có khái niệm giá trị hiệu dụng, chúng ta cần tìm hiểu về dòng điện xoay chiều. Dòng điện xoay chiều là dòng điện có chiều và cường độ thay đổi liên tục theo thời gian. Dòng điện xoay chiều được tạo ra bởi máy phát điện xoay chiều. Máy phát điện xoay chiều đầu tiên được phát minh bởi nhà vật lý người Anh Michael Faraday vào năm 1831.

Dòng điện xoay chiều có một số ưu điểm so với dòng điện một chiều, chẳng hạn như dễ dàng truyền tải điện năng trên quãng đường dài, dễ dàng biến đổi điện áp bằng máy biến áp. Do đó, dòng điện xoay chiều được sử dụng rộng rãi trong các hệ thống điện trên thế giới.

Sự cần thiết của giá trị hiệu dụng

Khi sử dụng dòng điện xoay chiều, chúng ta cần phải có một cách để đo lường tác dụng thực tế của dòng điện. Bởi vì dòng điện xoay chiều có chiều và cường độ thay đổi liên tục, nên chúng ta không thể sử dụng các phương pháp đo lường thông thường để đo dòng điện xoay chiều.

Ví dụ, nếu chúng ta sử dụng đồng hồ đo điện áp để đo điện áp của dòng điện xoay chiều, thì đồng hồ sẽ chỉ đo được giá trị điện áp tức thời tại thời điểm đo. Giá trị điện áp tức thời này không phản ánh được tác dụng thực tế của dòng điện xoay chiều.

Do đó, chúng ta cần phải có một cách đo lường mới để đo lường tác dụng thực tế của dòng điện xoay chiều. Cách đo lường này chính là giá trị hiệu dụng.

Đơn vị Ký hiệu Công thức
Điện áp hiệu dụng U U = Umax / √2
Dòng điện hiệu dụng I I = Imax / √2
Công suất hiệu dụng P P = U * I

Định nghĩa giá trị hiệu dụng

Giá trị hiệu dụng của dòng điện xoay chiều là giá trị của dòng điện một chiều có tác dụng nhiệt tương đương với dòng điện xoay chiều đó.

Nói cách khác, giá trị hiệu dụng của dòng điện xoay chiều là giá trị của dòng điện một chiều có thể tạo ra cùng một lượng nhiệt trên một điện trở trong cùng một khoảng thời gian.

 • Giá trị hiệu dụng của điện áp xoay chiều được ký hiệu là U.
 • Giá trị hiệu dụng của dòng điện xoay chiều được ký hiệu là I.

Giá trị hiệu dụng của dòng điện xoay chiều có thể được tính bằng công thức sau:

U = Umax / √2

Trong đó:

 • U là giá trị hiệu dụng của điện áp xoay chiều.
 • Umax là giá trị điện áp cực đại của điện áp xoay chiều.

Nguồn gốc của giá trị hiệu dụng
Nguồn gốc của giá trị hiệu dụng

Định nghĩa giá trị hiệu dụng

Giá trị hiệu dụng của dòng điện xoay chiều là giá trị của dòng điện một chiều có tác dụng nhiệt tương đương với dòng điện xoay chiều đó.

Nói cách khác, giá trị hiệu dụng của dòng điện xoay chiều là giá trị của dòng điện một chiều có thể tạo ra cùng một lượng nhiệt trên một điện trở trong cùng một khoảng thời gian.

Đơn vị Ký hiệu Công thức
Điện áp hiệu dụng U U = Umax / √2
Dòng điện hiệu dụng I I = Imax / √2
Công suất hiệu dụng P P = U * I

Giá trị hiệu dụng của dòng điện xoay chiều có thể được tính bằng công thức sau:

U = Umax / √2

Trong đó:

 • U là giá trị hiệu dụng của điện áp xoay chiều.
 • Umax là giá trị điện áp cực đại của điện áp xoay chiều.

Công dụng của tụ điện trong mạch là gì?

Định nghĩa giá trị hiệu dụng
Định nghĩa giá trị hiệu dụng

Ý nghĩa của giá trị hiệu dụng

Giá trị hiệu dụng có ý nghĩa rất quan trọng trong thực tế. Nó giúp chúng ta có thể so sánh tác dụng của dòng điện xoay chiều với dòng điện một chiều. Ví dụ, nếu một bóng đèn được mắc vào nguồn điện xoay chiều có giá trị hiệu dụng là 220V, thì bóng đèn đó cũng sẽ sáng như khi được mắc vào nguồn điện một chiều có giá trị là 220V.

Ngoài ra, giá trị hiệu dụng còn được sử dụng để tính toán công suất của các thiết bị điện. Công suất của một thiết bị điện là đại lượng đo lường khả năng thực hiện công của thiết bị đó. Công suất của một thiết bị điện xoay chiều được tính bằng công thức sau:

P = U * I

Trong đó:

 • P là công suất (đơn vị là W).
 • U là giá trị hiệu dụng của điện áp (đơn vị là V).
 • I là giá trị hiệu dụng của dòng điện (đơn vị là A).

Giá trị hiệu dụng còn được sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác, chẳng hạn như thiết kế hệ thống điện, tính toán tổn hao điện năng trên đường dây truyền tải điện…

Công dụng của tụ điện trong mạch là gì?

Đơn vị Ký hiệu Công thức
Điện áp hiệu dụng U U = Umax / √2
Dòng điện hiệu dụng I I = Imax / √2
Công suất hiệu dụng P P = U * I

Ý nghĩa của giá trị hiệu dụng
Ý nghĩa của giá trị hiệu dụng

Ứng dụng của giá trị hiệu dụng

Trong hệ thống điện

Giá trị hiệu dụng được sử dụng rộng rãi trong các hệ thống điện. Nó giúp chúng ta có thể tính toán công suất của các thiết bị điện, tổn hao điện năng trên đường dây truyền tải điện,…

 • Tính công suất của thiết bị điện: P = U * I
 • Tính tổn hao điện năng trên đường dây truyền tải điện: Php = R * I2 * t

Công dụng của tụ điện trong mạch là gì?

Trong các thiết bị điện

Giá trị hiệu dụng còn được sử dụng trong các thiết bị điện, chẳng hạn như bóng đèn, quạt điện, máy bơm nước…

Thiết bị điện Giá trị hiệu dụng Tác dụng
Bóng đèn 220V Phát sáng
Quạt điện 220V Quạt mát
Máy bơm nước 220V Bơm nước

Mạch dao động điện là gì?

Ứng dụng của giá trị hiệu dụng
Ứng dụng của giá trị hiệu dụng

Kết luận

Giá trị hiệu dụng là một khái niệm quan trọng trong điện học. Nó giúp chúng ta đánh giá được tác dụng thực tế của dòng điện xoay chiều. Giá trị hiệu dụng được ứng dụng rộng rãi trong các lĩnh vực kỹ thuật điện, điện tử, tự động hóa…

Back to top button