Điện Trở

Điện trở và Trở kháng

Trong bài viết này, bạn sẽ học chi tiết về chủ đề Điện trở và Trở kháng. Mỗi thuật ngữ điện trở và trở kháng sẽ được thảo luận và phân biệt thông qua bài viết này.

Điện trở là gì ?

Điện trở được định nghĩa là sự cản trở đối với dòng điện chạy trong một mạch điện hoặc mạch điện tử. Nó xảy ra trong dòng điện một chiều. Điện trở sẽ không đổi ở bất kỳ dải tần số nào.

Trở kháng là gì ?

Sự cản trở dòng điện trong một mạch điện xoay chiều, nó xảy ra do dòng điện đi qua cuộn cảm, tụ điện và điện trở. Trở kháng sẽ thay đổi theo tần số của dòng điện.

Sự khác nhau giữa điện trở và trở kháng

Điện trở và Trở kháng

Bảng so sánh sự khác nhau giữa điện trở và trở kháng

CƠ SỞ ĐIỆN TRỞ TRỞ KHÁNG
Định nghĩa Sự cản trở đối với dòng điện chạy trong một mạch điện hoặc mạch điện tử được gọi là điện trở Sự cản trở dòng điện trong một mạch điện xoay chiều, nó xảy ra do dòng điện đi qua cuộn cảm, tụ điện và điện trở
Thành phần Là đóng góp của các phần tử điện trở. Là đóng góp của các phần tử điện trở và phản kháng.
Mạch điện Thường xảy ra trong mạch điện một chiều Thường xảy ra trong dòng điện xoay chiều
Tần số Điện trở sẽ không đổi ở mọi tần số. Trở kháng sẽ thay đổi theo tần số.
Góc pha Điện trở không có góc pha. Trở kháng có góc pha.
Giá trị Điện trở là giá trị đơn giản. Trở kháng là phức tạp và chứa giá trị thực và ảo.
Công thức R = V/I Z = V/I

Phương pháp tính

Tính điện trở

Tính điện trở

Tính trở kháng

Tính trở kháng

Các khác biệt chi tiết giữa trở kháng và điện trở

  • Điện trở là sự cản trở dòng điện chạy trong mạch một chiều. Và trở kháng là sự cản trở dòng điện trong mạch xoay chiều.
  • Điện trở được ký hiệu bằng ký hiệu R. Trở kháng được ký hiệu bằng ký hiệu Z
  • Điện trở chỉ đóng góp các thành phần điện trở. Nhưng trở kháng đóng góp cả phần điện trở và phản kháng trong mạch.
  • Trở kháng có cả góc pha và độ lớn, nhưng điện trở chỉ có độ lớn.
Back to top button