Điện Tử Cơ Bản

Hướng Dẫn Lập Trình Điều Khiển 8 Led Đơn Bằng Vi Điều Khiển 8051

code điều khiển 8 led đơn 8051 là một đoạn mã lập trình được sử dụng để điều khiển 8 bóng đèn LED đơn bằng vi điều khiển 8051. Code này cho phép vi điều khiển bật, tắt hoặc nhấp nháy các bóng đèn LED theo một trình tự hoặc chế độ nhất định. Bài viết này sẽ cung cấp thông tin chi tiết về nguyên lý hoạt động, sơ đồ nguyên lý, code C và các ứng dụng của code điều khiển 8 LED đơn 8051, giúp bạn hiểu rõ cách thức hoạt động và ứng dụng của code này trong các hệ thống điều khiển.

Hướng Dẫn Lập Trình Điều Khiển 8 Led Đơn Bằng Vi Điều Khiển 8051
Hướng Dẫn Lập Trình Điều Khiển 8 Led Đơn Bằng Vi Điều Khiển 8051

Nguyên lý hoạt động của code điều khiển 8 LED đơn 8051

Code điều khiển 8 LED đơn 8051 hoạt động dựa trên nguyên lý lập trình vi điều khiển 8051. Vi điều khiển này có các chân đầu ra (output) có thể cấp điện áp cao (5V) hoặc thấp (0V) để điều khiển các bóng đèn LED.

Code điều khiển được lưu trữ trong bộ nhớ chương trình của vi điều khiển. Khi cấp nguồn cho vi điều khiển, code này sẽ được thực thi tuần tự. Code này bao gồm các lệnh bật, tắt hoặc nhấp nháy các bóng đèn LED theo một trình tự hoặc chế độ nhất định.

Lệnh Tác dụng
SETB PORTx.y Bật bóng đèn LED được kết nối với chân PORTx.y
CLR PORTx.y Tắt bóng đèn LED được kết nối với chân PORTx.y
MOV PORTx, #0xFF Bật tất cả các bóng đèn LED được kết nối với PORTx
MOV PORTx, #0x00 Tắt tất cả các bóng đèn LED được kết nối với PORTx

Bằng cách sử dụng các lệnh này, code điều khiển 8 LED đơn 8051 có thể điều khiển các bóng đèn LED theo nhiều cách khác nhau, tạo ra các hiệu ứng ánh sáng đẹp mắt và hữu ích.

Ví dụ, bạn có thể sử dụng code này để tạo hiệu ứng nhấp nháy các bóng đèn LED tuần tự, hoặc tạo hiệu ứng đuổi bắt giữa các bóng đèn LED.

Nguyên lý hoạt động của code điều khiển 8 LED đơn 8051
Nguyên lý hoạt động của code điều khiển 8 LED đơn 8051

Sơ đồ nguyên lý của mạch điều khiển 8 LED đơn 8051

Cấu tạo mạch

Mạch điều khiển 8 LED đơn 8051 bao gồm các thành phần chính sau:

 • Vi điều khiển 8051
 • 8 bóng đèn LED
 • Điện trở giới hạn dòng
 • Nguồn điện

Vi điều khiển 8051 là trung tâm của mạch, có nhiệm vụ điều khiển các bóng đèn LED theo code chương trình.

Nguyên lý hoạt động

Khi cấp nguồn cho mạch, vi điều khiển 8051 sẽ thực thi code chương trình được lưu trữ trong bộ nhớ. Code này bao gồm các lệnh bật, tắt hoặc nhấp nháy các bóng đèn LED theo một trình tự hoặc chế độ nhất định.

Vi điều khiển sẽ cấp điện áp cao (5V) hoặc thấp (0V) cho các chân đầu ra để điều khiển các bóng đèn LED. Các điện trở giới hạn dòng được mắc nối tiếp với các bóng đèn LED để bảo vệ chúng khỏi dòng điện quá lớn.

Chân vi điều khiển Bóng đèn LED
P2.0 LED1
P2.1 LED2
P2.2 LED3
P2.3 LED4
P2.4 LED5
P2.5 LED6
P2.6 LED7
P2.7 LED8

Bằng cách thay đổi code chương trình, bạn có thể tạo ra nhiều hiệu ứng ánh sáng khác nhau bằng mạch điều khiển 8 LED đơn 8051.

Bài viết liên quan: Công dụng của tụ điện trong mạch là gì?

Sơ đồ nguyên lý của mạch điều khiển 8 LED đơn 8051
Sơ đồ nguyên lý của mạch điều khiển 8 LED đơn 8051

Code điều khiển 8 LED đơn 8051 bằng C

Để điều khiển 8 LED đơn 8051 bằng C, bạn cần sử dụng các lệnh sau:

Lệnh Tác dụng
SETB PORTx.y Bật bóng đèn LED được kết nối với chân PORTx.y
CLR PORTx.y Tắt bóng đèn LED được kết nối với chân PORTx.y
MOV PORTx, #0xFF Bật tất cả các bóng đèn LED được kết nối với PORTx
MOV PORTx, #0x00 Tắt tất cả các bóng đèn LED được kết nối với PORTx

Ví dụ, đoạn code sau sẽ bật tắt lần lượt các bóng đèn LED từ LED1 đến LED8:

#include <8051.h>void main() { while (1) {  SETB PORT2.0; // Bật LED1  delay_ms(100); // Đợi 100 mili giây  CLR PORT2.0; // Tắt LED1  SETB PORT2.1; // Bật LED2  delay_ms(100); // Đợi 100 mili giây  CLR PORT2.1; // Tắt LED2  // ...  SETB PORT2.7; // Bật LED8  delay_ms(100); // Đợi 100 mili giây  CLR PORT2.7; // Tắt LED8 }} 

Bạn có thể thay đổi đoạn code này để tạo ra các hiệu ứng ánh sáng khác nhau, chẳng hạn như nhấp nháy hoặc đuổi bắt.

Bài viết liên quan: Công dụng của tụ điện trong mạch là gì?

Code điều khiển 8 LED đơn 8051 bằng C
Code điều khiển 8 LED đơn 8051 bằng C

Ứng dụng của code điều khiển 8 LED đơn 8051

Code điều khiển 8 LED đơn 8051 có nhiều ứng dụng trong các hệ thống điều khiển, chẳng hạn như:

 • Điều khiển đèn giao thông
 • Điều khiển đèn nháy
 • Điều khiển bảng hiển thị LED
 • Điều khiển các thiết bị điện khác

Ví dụ, bạn có thể sử dụng code này để tạo một bảng hiển thị LED đếm ngược thời gian, hoặc tạo một hệ thống đèn nháy cảnh báo.

Bài viết liên quan: Công dụng của tụ điện trong mạch là gì?

Ứng dụng của code điều khiển 8 LED đơn 8051
Ứng dụng của code điều khiển 8 LED đơn 8051

Kết luận

Code điều khiển 8 LED đơn 8051 là một công cụ hữu ích trong các hệ thống điều khiển, cho phép điều khiển dễ dàng 8 bóng đèn LED đơn bằng vi điều khiển 8051. Bài viết này đã cung cấp thông tin chi tiết về nguyên lý hoạt động, sơ đồ nguyên lý, code C và các ứng dụng của code này, giúp bạn có thể ứng dụng code này vào các dự án điều khiển của mình một cách hiệu quả.

Back to top button