Điện Tử Cơ Bản

Sơ Đồ Chân Ic Tda8944j Chi Tiết Nhất

IC TDA8944J là một IC khuếch đại âm thanh công suất cao được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng âm thanh như dàn âm thanh gia đình, loa di động và hệ thống âm thanh ô tô. Để sử dụng IC TDA8944J hiệu quả, điều quan trọng là phải hiểu rõ chức năng của từng chân trên IC. Bài viết này sẽ cung cấp sơ đồ chân chi tiết của IC TDA8944J và giải thích chức năng của từng chân, giúp bạn thiết kế và chế tạo các mạch khuếch đại âm thanh chất lượng cao.

Sơ Đồ Chân Ic Tda8944j Chi Tiết Nhất
Sơ Đồ Chân Ic Tda8944j Chi Tiết Nhất

Chân 1: VCC

Chân VCC là chân cấp nguồn cho IC TDA8944J. Điện áp cấp vào chân VCC thường nằm trong khoảng từ 12V đến 24V. Chân VCC cung cấp năng lượng cho tất cả các khối chức năng bên trong IC, bao gồm mạch tiền khuếch đại, mạch khuếch đại công suất và mạch bảo vệ.

Tên chân Chức năng
VCC Cấp nguồn cho IC

Nếu không cấp điện áp vào chân VCC, IC TDA8944J sẽ không hoạt động. Điện áp cấp vào chân VCC phải ổn định và không được vượt quá mức điện áp tối đa cho phép, nếu không IC có thể bị hỏng.

Để biết thêm thông tin về cách sử dụng IC TDA8944J, bạn có thể tham khảo bài viết Hướng dẫn sử dụng IC khuếch đại âm thanh TDA8944J trên dientuthuvi.com.

Chân 1: VCC
Chân 1: VCC

Chân 2: GND

Chân GND là chân mass hoặc chân đất của IC TDA8944J. Chân GND được nối với cực âm của nguồn điện, thường là cực âm của tụ lọc nguồn. Chân GND cung cấp đường hồi tiếp âm cho các khối chức năng bên trong IC, đảm bảo IC hoạt động ổn định và không bị nhiễu.

Tên chân Chức năng
GND Chân mass

Nếu không nối chân GND với cực âm của nguồn điện, IC TDA8944J sẽ không hoạt động bình thường. Chân GND phải được nối chắc chắn và có điện trở nhỏ để đảm bảo đường hồi tiếp âm hoạt động hiệu quả.

Để biết thêm thông tin về cách sử dụng IC TDA8944J, bạn có thể tham khảo bài viết Hướng dẫn sử dụng IC khuếch đại âm thanh TDA8944J trên dientuthuvi.com.

Chân 2: GND
Chân 2: GND

Chân 3: IN1

Chức năng của chân IN1

Chân IN1 là ngõ vào âm thanh đảo ngược của kênh khuếch đại đầu tiên. Tín hiệu âm thanh đầu vào được đưa vào chân này. Chân IN1 được nối với ngõ ra của nguồn phát âm thanh, chẳng hạn như đầu CD, đầu DVD hoặc điện thoại thông minh.

Tín hiệu âm thanh vào chân IN1 sẽ được khuếch đại bởi mạch tiền khuếch đại bên trong IC TDA8944J. Sau đó, tín hiệu khuếch đại sẽ được đưa vào mạch khuếch đại công suất để khuếch đại thêm trước khi đưa ra loa.

Tên chân Chức năng
IN1 Ngõ vào âm thanh đảo ngược kênh 1

Để biết thêm thông tin về cách sử dụng IC TDA8944J, bạn có thể tham khảo bài viết Hướng dẫn sử dụng IC khuếch đại âm thanh TDA8944J trên dientuthuvi.com.

Cách sử dụng chân IN1

Để sử dụng chân IN1, bạn cần nối chân này với ngõ ra của nguồn phát âm thanh bằng một tụ điện. Tụ điện này có tác dụng lọc nhiễu và đảm bảo tín hiệu âm thanh vào chân IN1 có chất lượng tốt.

Giá trị của tụ điện nối vào chân IN1 thường nằm trong khoảng từ 0,1µF đến 1µF. Bạn nên sử dụng tụ điện có chất lượng tốt để đảm bảo tín hiệu âm thanh không bị méo tiếng.

 • Sử dụng tụ điện có giá trị 0,1µF nếu nguồn phát âm thanh có trở kháng ra thấp.
 • Sử dụng tụ điện có giá trị 1µF nếu nguồn phát âm thanh có trở kháng ra cao.

Để biết thêm thông tin về cách sử dụng IC TDA8944J, bạn có thể tham khảo bài viết Hướng dẫn sử dụng IC khuếch đại âm thanh TDA8944J trên dientuthuvi.com.

Chân 3: IN1
Chân 3: IN1

Chân 4: IN1+

Chức năng của chân IN1+

Chân IN1+ là ngõ vào âm thanh không đảo ngược của kênh khuếch đại đầu tiên. Tín hiệu âm thanh đầu vào cũng được đưa vào chân này. Chân IN1+ được nối với ngõ ra của nguồn phát âm thanh, chẳng hạn như đầu CD, đầu DVD hoặc điện thoại thông minh.

Tín hiệu âm thanh vào chân IN1+ sẽ được khuếch đại bởi mạch tiền khuếch đại bên trong IC TDA8944J. Sau đó, tín hiệu khuếch đại sẽ được đưa vào mạch khuếch đại công suất để khuếch đại thêm trước khi đưa ra loa.

Tên chân Chức năng
IN1+ Ngõ vào âm thanh không đảo ngược kênh 1

Để biết thêm thông tin về cách sử dụng IC TDA8944J, bạn có thể tham khảo bài viết Hướng dẫn sử dụng IC khuếch đại âm thanh TDA8944J trên dientuthuvi.com.

Cách sử dụng chân IN1+

Để sử dụng chân IN1+, bạn cần nối chân này với ngõ ra của nguồn phát âm thanh bằng một tụ điện. Tụ điện này có tác dụng lọc nhiễu và đảm bảo tín hiệu âm thanh vào chân IN1+ có chất lượng tốt.

Giá trị của tụ điện nối vào chân IN1+ thường nằm trong khoảng từ 0,1µF đến 1µF. Bạn nên sử dụng tụ điện có chất lượng tốt để đảm bảo tín hiệu âm thanh không bị méo tiếng.

 • Sử dụng tụ điện có giá trị 0,1µF nếu nguồn phát âm thanh có trở kháng ra thấp.
 • Sử dụng tụ điện có giá trị 1µF nếu nguồn phát âm thanh có trở kháng ra cao.

Để biết thêm thông tin về cách sử dụng IC TDA8944J, bạn có thể tham khảo bài viết Hướng dẫn sử dụng IC khuếch đại âm thanh TDA8944J trên dientuthuvi.com.

Chân 4: IN1+
Chân 4: IN1+

Chân 5: IN2

Chức năng của chân IN2

Chân IN2 là ngõ vào âm thanh đảo ngược của kênh khuếch đại thứ hai. Tín hiệu âm thanh đầu vào được đưa vào chân này. Chân IN2 được nối với ngõ ra của nguồn phát âm thanh, chẳng hạn như đầu CD, đầu DVD hoặc điện thoại thông minh.

Tín hiệu âm thanh vào chân IN2 sẽ được khuếch đại bởi mạch tiền khuếch đại bên trong IC TDA8944J. Sau đó, tín hiệu khuếch đại sẽ được đưa vào mạch khuếch đại công suất để khuếch đại thêm trước khi đưa ra loa.

Tên chân Chức năng
IN2 Ngõ vào âm thanh đảo ngược kênh 2

Để biết thêm thông tin về cách sử dụng IC TDA8944J, bạn có thể tham khảo bài viết Hướng dẫn sử dụng IC khuếch đại âm thanh TDA8944J trên dientuthuvi.com.

Cách sử dụng chân IN2

Để sử dụng chân IN2, bạn cần nối chân này với ngõ ra của nguồn phát âm thanh bằng một tụ điện. Tụ điện này có tác dụng lọc nhiễu và đảm bảo tín hiệu âm thanh vào chân IN2 có chất lượng tốt.

Giá trị của tụ điện nối vào chân IN2 thường nằm trong khoảng từ 0,1µF đến 1µF. Bạn nên sử dụng tụ điện có chất lượng tốt để đảm bảo tín hiệu âm thanh không bị méo tiếng.

 • Sử dụng tụ điện có giá trị 0,1µF nếu nguồn phát âm thanh có trở kháng ra thấp.
 • Sử dụng tụ điện có giá trị 1µF nếu nguồn phát âm thanh có trở kháng ra cao.

Để biết thêm thông tin về cách sử dụng IC TDA8944J, bạn có thể tham khảo bài viết Hướng dẫn sử dụng IC khuếch đại âm thanh TDA8944J trên dientuthuvi.com.

Chân 5: IN2
Chân 5: IN2

Chân 6: IN2+

Chức năng của chân IN2+

Chân IN2+ là ngõ vào âm thanh không đảo ngược của kênh khuếch đại thứ hai. Tín hiệu âm thanh đầu vào cũng được đưa vào chân này. Chân IN2+ được nối với ngõ ra của nguồn phát âm thanh, chẳng hạn như đầu CD, đầu DVD hoặc điện thoại thông minh.

Tín hiệu âm thanh vào chân IN2+ sẽ được khuếch đại bởi mạch tiền khuếch đại bên trong IC TDA8944J. Sau đó, tín hiệu khuếch đại sẽ được đưa vào mạch khuếch đại công suất để khuếch đại thêm trước khi đưa ra loa.

Tên chân Chức năng
IN2+ Ngõ vào âm thanh không đảo ngược kênh 2

Để biết thêm thông tin về cách sử dụng IC TDA8944J, bạn có thể tham khảo bài viết Hướng dẫn sử dụng IC khuếch đại âm thanh TDA8944J trên dientuthuvi.com.

Cách sử dụng chân IN2+

Để sử dụng chân IN2+, bạn cần nối chân này với ngõ ra của nguồn phát âm thanh bằng một tụ điện. Tụ điện này có tác dụng lọc nhiễu và đảm bảo tín hiệu âm thanh vào chân IN2+ có chất lượng tốt.

Giá trị của tụ điện nối vào chân IN2+ thường nằm trong khoảng từ 0,1µF đến 1µF. Bạn nên sử dụng tụ điện có chất lượng tốt để đảm bảo tín hiệu âm thanh không bị méo tiếng.

 • Sử dụng tụ điện có giá trị 0,1µF nếu nguồn phát âm thanh có trở kháng ra thấp.
 • Sử dụng tụ điện có giá trị 1µF nếu nguồn phát âm thanh có trở kháng ra cao.

Để biết thêm thông tin về cách sử dụng IC TDA8944J, bạn có thể tham khảo bài viết Hướng dẫn sử dụng IC khuếch đại âm thanh TDA8944J trên dientuthuvi.com.

Chân 6: IN2+
Chân 6: IN2+

Chân 7: OUT1

Chức năng của chân OUT1

Chân OUT1 là ngõ ra của kênh khuếch đại thứ nhất. Tín hiệu âm thanh sau khi được khuếch đại bởi mạch khuếch đại công suất sẽ được đưa ra chân OUT1. Chân OUT1 được nối với loa hoặc tai nghe để phát ra âm thanh.

 • Điện áp ra chân OUT1 có thể lên đến 24V.
 • Dòng điện ra chân OUT1 có thể lên đến 5A.
 • Trở kháng ra chân OUT1 thường là 4Ω.
Thông số Giá trị
Điện áp ra tối đa 24V
Dòng điện ra tối đa 5A
Trở kháng ra

Để biết thêm thông tin về cách sử dụng IC TDA8944J, bạn có thể tham khảo bài viết Hướng dẫn sử dụng IC khuếch đại âm thanh TDA8944J trên dientuthuvi.com.

Cách sử dụng chân OUT1

Để sử dụng chân OUT1, bạn cần nối chân này với loa hoặc tai nghe. Bạn có thể sử dụng dây loa hoặc dây tín hiệu để nối chân OUT1 với loa hoặc tai nghe.

Nếu bạn sử dụng loa có trở kháng 4Ω, bạn có thể nối trực tiếp chân OUT1 với loa. Nếu bạn sử dụng loa có trở kháng khác 4Ω, bạn cần sử dụng biến trở để điều chỉnh trở kháng của loa phù hợp với trở kháng ra của IC TDA8944J.

Để biết thêm thông tin về cách sử dụng IC TDA8944J, bạn có thể tham khảo bài viết Hướng dẫn sử dụng IC khuếch đại âm thanh TDA8944J trên dientuthuvi.com.

Chân 7: OUT1
Chân 7: OUT1

Chân 8: OUT1+

Chân OUT1+ là ngõ ra đảo ngược của kênh khuếch đại thứ nhất. Tín hiệu âm thanh sau khi được khuếch đại bởi mạch khuếch đại công suất sẽ được đưa ra chân OUT1+. Chân OUT1+ thường được nối với loa hoặc tai nghe để phát ra âm thanh.

 • Điện áp ra chân OUT1+ có thể lên đến 24V.
 • Dòng điện ra chân OUT1+ có thể lên đến 5A.
 • Trở kháng ra chân OUT1+ thường là 4Ω.
Thông số Giá trị
Điện áp ra tối đa 24V
Dòng điện ra tối đa 5A
Trở kháng ra

Để sử dụng chân OUT1+, bạn cần nối chân này với loa hoặc tai nghe. Bạn có thể sử dụng dây loa hoặc dây tín hiệu để nối chân OUT1+ với loa hoặc tai nghe.

Nếu bạn sử dụng loa có trở kháng 4Ω, bạn có thể nối trực tiếp chân OUT1+ với loa. Nếu bạn sử dụng loa có trở kháng khác 4Ω, bạn cần sử dụng biến trở để điều chỉnh trở kháng của loa phù hợp với trở kháng ra của IC TDA8944J.

Để biết thêm thông tin về cách sử dụng IC TDA8944J, bạn có thể tham khảo bài viết Hướng dẫn sử dụng IC khuếch đại âm thanh TDA8944J trên dientuthuvi.com.

Chân 8: OUT1+
Chân 8: OUT1+

Chân 9: OUT2

Chân OUT2 là ngõ ra của kênh khuếch đại thứ hai. Tín hiệu âm thanh sau khi được khuếch đại bởi mạch khuếch đại công suất sẽ được đưa ra chân OUT2. Chân OUT2 được nối với loa hoặc tai nghe để phát ra âm thanh.

 • Điện áp ra chân OUT2 có thể lên đến 24V.
 • Dòng điện ra chân OUT2 có thể lên đến 5A.
 • Trở kháng ra chân OUT2 thường là 4Ω.
Thông số Giá trị
Điện áp ra tối đa 24V
Dòng điện ra tối đa 5A
Trở kháng ra

Để sử dụng chân OUT2, bạn cần nối chân này với loa hoặc tai nghe. Bạn có thể sử dụng dây loa hoặc dây tín hiệu để nối chân OUT2 với loa hoặc tai nghe.

Nếu bạn sử dụng loa có trở kháng 4Ω, bạn có thể nối trực tiếp chân OUT2 với loa. Nếu bạn sử dụng loa có trở kháng khác 4Ω, bạn cần sử dụng biến trở để điều chỉnh trở kháng của loa phù hợp với trở kháng ra của IC TDA8944J.

Để biết thêm thông tin về cách sử dụng IC TDA8944J, bạn có thể tham khảo bài viết Hướng dẫn sử dụng IC khuếch đại âm thanh TDA8944J trên dientuthuvi.com.

Chân 9: OUT2
Chân 9: OUT2

Chân 10: OUT2+

Chân OUT2+ là ngõ ra đảo ngược của kênh khuếch đại thứ hai. Tín hiệu âm thanh sau khi được khuếch đại bởi mạch khuếch đại công suất sẽ được đưa ra chân OUT2+. Chân OUT2+ thường được nối với loa hoặc tai nghe để phát ra âm thanh.

 • Điện áp ra chân OUT2+ có thể lên đến 24V.
 • Dòng điện ra chân OUT2+ có thể lên đến 5A.
 • Trở kháng ra chân OUT2+ thường là 4Ω.
Thông số Giá trị
Điện áp ra tối đa 24V
Dòng điện ra tối đa 5A
Trở kháng ra

Để sử dụng chân OUT2+, bạn cần nối chân này với loa hoặc tai nghe. Bạn có thể sử dụng dây loa hoặc dây tín hiệu để nối chân OUT2+ với loa hoặc tai nghe.

Nếu bạn sử dụng loa có trở kháng 4Ω, bạn có thể nối trực tiếp chân OUT2+ với loa. Nếu bạn sử dụng loa có trở kháng khác 4Ω, bạn cần sử dụng biến trở để điều chỉnh trở kháng của loa phù hợp với trở kháng ra của IC TDA8944J.

Để biết thêm thông tin về cách sử dụng IC TDA8944J, bạn có thể tham khảo bài viết Hướng dẫn sử dụng IC khuếch đại âm thanh TDA8944J trên dientuthuvi.com.

Chân 10: OUT2+
Chân 10: OUT2+

Chân 11: STBY

Chức năng của chân STBY

Chân STBY là chân chế độ chờ của IC TDA8944J. Chân này có chức năng đưa IC vào chế độ chờ để tiết kiệm điện năng khi không sử dụng. Khi chân STBY được nối với điện áp thấp (thường là 0V), IC TDA8944J sẽ hoạt động bình thường. Khi chân STBY được nối với điện áp cao (thường là 5V), IC TDA8944J sẽ chuyển sang chế độ chờ, các khối khuếch đại công suất sẽ bị tắt và mức tiêu thụ điện năng của IC sẽ giảm đáng kể.

Để biết thêm thông tin về cách sử dụng IC TDA8944J, bạn có thể tham khảo bài viết Hướng dẫn sử dụng IC khuếch đại âm thanh TDA8944J trên dientuthuvi.com.

Cách sử dụng chân STBY

Để sử dụng chân STBY, bạn cần nối chân này với một nút nhấn hoặc một công tắc. Khi bạn nhấn nút nhấn hoặc bật công tắc, chân STBY sẽ được nối với điện áp cao và IC TDA8944J sẽ chuyển sang chế độ chờ. Khi bạn nhả nút nhấn hoặc tắt công tắc, chân STBY sẽ được nối với điện áp thấp và IC TDA8944J sẽ hoạt động bình thường.

Bạn có thể sử dụng chân STBY để tắt tạm thời mạch khuếch đại âm thanh khi không sử dụng, giúp tiết kiệm điện năng và kéo dài tuổi thọ của IC TDA8944J.

 • Sử dụng nút nhấn để bật/tắt chế độ chờ của IC TDA8944J
 • Sử dụng công tắc để bật/tắt chế độ chờ của IC TDA8944J

Chân 11: STBY
Chân 11: STBY

Chân 12: MUTE

Chân MUTE là chân tắt tiếng của IC TDA8944J. Chân này có chức năng tắt tiếng ngõ ra của IC, giúp bạn có thể tắt tiếng tạm thời mạch khuếch đại âm thanh khi cần thiết.

Hướng dẫn sử dụng IC TDA8944J trên dientuthuvi.com.

 • Sử dụng nút nhấn để tắt tiếng tạm thời
 • Sử dụng công tắc để tắt tiếng tạm thời
Ưu điểm Nhược điểm
Tắt tiếng nhanh chóng và dễ dàng Không thể điều chỉnh mức độ tắt tiếng

Để sử dụng chân MUTE, bạn cần nối chân này với một nút nhấn hoặc một công tắc. Khi bạn nhấn nút nhấn hoặc bật công tắc, chân MUTE sẽ được nối với điện áp cao và IC TDA8944J sẽ tắt tiếng ngõ ra. Khi bạn nhả nút nhấn hoặc tắt công tắc, chân MUTE sẽ được nối với điện áp thấp và IC TDA8944J sẽ hoạt động bình thường.

Công dụng của tụ điện trong mạch là gì?

Chân 12: MUTE
Chân 12: MUTE

Chân 13: CLPS

Chức năng của chân CLPS

Chân CLPS là chân kẹp điện áp của IC TDA8944J. Chân này có chức năng kẹp điện áp ra của IC ở một mức điện áp cố định, giúp bảo vệ loa và mạch khuếch đại khỏi bị hư hỏng do điện áp ra quá cao.

Công dụng của tụ điện trong mạch là gì?

 • Bảo vệ loa khỏi bị hư hỏng do điện áp ra quá cao
 • Bảo vệ mạch khuếch đại khỏi bị hư hỏng do điện áp ra quá cao

Cách sử dụng chân CLPS

Để sử dụng chân CLPS, bạn cần nối chân này với một tụ điện có điện dung từ 10µF đến 100µF. Tụ điện này có tác dụng lọc nhiễu và ổn định điện áp ra của IC TDA8944J.

Giá trị của tụ điện nối vào chân CLPS thường nằm trong khoảng từ 10µF đến 100µF. Bạn nên sử dụng tụ điện có chất lượng tốt để đảm bảo điện áp ra của IC TDA8944J ổn định và không bị nhiễu.

 • Sử dụng tụ điện có giá trị 10µF nếu bạn sử dụng loa có trở kháng 4Ω.
 • Sử dụng tụ điện có giá trị 100µF nếu bạn sử dụng loa có trở kháng 8Ω.
Điện dung của tụ điện Trở kháng của loa
10µF
100µF

Chân 13: CLPS
Chân 13: CLPS

Chân 14: VCLIP

Chân VCLIP là chân kẹp điện áp của IC TDA8944J. Chân này có chức năng kẹp điện áp ra của IC ở một mức điện áp cố định, giúp bảo vệ loa và mạch khuếch đại khỏi bị hư hỏng do điện áp ra quá cao.

Cách sử dụng IC TDA8944J để chế tạo mạch khuếch đại âm thanh

Điện áp ra tối đa Giá trị điện trở
24V 10kΩ

Để sử dụng chân VCLIP, bạn cần nối chân này với một điện trở có giá trị từ 10kΩ đến 100kΩ. Điện trở này có tác dụng giới hạn dòng điện qua chân VCLIP và bảo vệ IC TDA8944J khỏi bị hư hỏng.

Giá trị của điện trở nối vào chân VCLIP thường nằm trong khoảng từ 10kΩ đến 100kΩ. Bạn nên sử dụng điện trở có chất lượng tốt để đảm bảo điện áp ra của IC TDA8944J ổn định và không bị nhiễu.

 • Sử dụng điện trở có giá trị 10kΩ nếu bạn sử dụng loa có trở kháng 4Ω.
 • Sử dụng điện trở có giá trị 100kΩ nếu bạn sử dụng loa có trở kháng 8Ω.

Chân 14: VCLIP
Chân 14: VCLIP

Chân 15: BOOTSTRAP

Chân BOOTSTRAP là chân cung cấp điện áp khởi động cho IC TDA8944J. Chân này có chức năng cung cấp một nguồn điện áp ổn định cho IC TDA8944J để IC có thể hoạt động bình thường. Nếu chân BOOTSTRAP không được cấp điện áp, IC TDA8944J sẽ không thể hoạt động.

Để sử dụng chân BOOTSTRAP, bạn cần nối chân này với một tụ điện có điện dung từ 10µF đến 100µF. Tụ điện này có tác dụng lọc nhiễu và ổn định điện áp cung cấp cho IC TDA8944J.

Giá trị của tụ điện nối vào chân BOOTSTRAP thường nằm trong khoảng từ 10µF đến 100µF. Bạn nên sử dụng tụ điện có chất lượng tốt để đảm bảo điện áp cung cấp cho IC TDA8944J ổn định và không bị nhiễu.

Điện dung của tụ điện Điện áp khởi động
10µF 12V
100µF 24V

Công dụng của tụ điện trong mạch là gì?

 • Cung cấp điện áp khởi động cho IC TDA8944J
 • Ổn định điện áp cung cấp cho IC TDA8944J
 • Lọc nhiễu nguồn điện cung cấp cho IC TDA8944J

Chân 15: BOOTSTRAP
Chân 15: BOOTSTRAP

Chân 16: AGND

Chức năng của chân AGND

Chân AGND là chân đất chung của IC TDA8944J. Chân này có chức năng cung cấp đường hồi tiếp âm cho các khối khuếch đại bên trong IC, đảm bảo IC hoạt động ổn định và không bị nhiễu.

Công dụng của tụ điện trong mạch là gì?

Cách sử dụng chân AGND

Để sử dụng chân AGND, bạn cần nối chân này với cực âm của nguồn điện, thường là cực âm của tụ lọc nguồn. Chân AGND phải được nối chắc chắn và có điện trở nhỏ để đảm bảo đường hồi tiếp âm hoạt động hiệu quả.

Hướng dẫn sử dụng IC TDA8944J để chế tạo mạch khuếch đại âm thanh

Tên chân Chức năng
AGND Chân đất chung

Chân 16: AGND
Chân 16: AGND

Kết luận

Hiểu rõ sơ đồ chân của IC TDA8944J là điều cần thiết để sử dụng IC này hiệu quả trong các ứng dụng âm thanh. Bài viết này đã cung cấp thông tin chi tiết về chức năng của từng chân trên IC, giúp bạn dễ dàng thiết kế và chế tạo các mạch khuếch đại âm thanh chất lượng cao. Hãy truy cập dientuthuvi.com để biết thêm thông tin về IC TDA8944J và các linh kiện điện tử khác.

Back to top button