Blog

Ngọc cơ là gì ? Ngọc cơ hồng hồng là gì ?

Ngọc cơ chính là một cái tên gọi rất chi là hay ho dùng để chỉ con ngươi của mắt người ta. Nó giống như một viên ngọc quý lắm luôn. Mắt người mình ai cũng có ngọc cơ hết á.

Còn ngọc cơ hồng hồng là sao? Nó cũng chính là con ngươi luôn, nhưng mà nó có màu hồng hồng chứ không đen thui như mắt người thường. Màu hồng đó trông lạ lắm.

Theo như tìm hiểu thì thấy cụm từ “ngọc cơ hồng hồng” này xuất hiện trong một bài thơ nổi tiếng tên là Ma Y Thần Tướng gì đó. Họ dùng từ này để tả một người có con mắt đặc biệt khi xem tướng . Xem tướng thì hồi xưa người ta hay làm , dùng hình dáng các bộ phận trên mặt để đoán tính cách với vận mệnh của người khác. Nhưng mà bây giờ thì người ta bảo là nó không có căn cứ khoa học mấy.

Thuật xem tướng này nó cũng thú vị. Hình như nó có từ lâu lắm rồi, hồi Hy Lạp cổ đại với Trung Quốc thời xưa người ta đã xem tướng rồi . Nhưng mà sang thời hiện đại thì người ta không coi trọng nó bằng nữa, cho là mê tín dị đoan. Tuy nhiên trong văn hóa phương Đông thì một số nơi người ta vẫn tin vào thuật xem tướng .

Tóm lại Ngọc cơ với ngọc cơ hồng hồng chỉ con ngươi mắt người thôi, một cái bình thường, một cái màu hồng lạ. Rồi từ “ngọc cơ hồng hồng” nó còn gắn với nghệ thuật xem tướng từ xưa nữa.

Back to top button