Điện Tử Cơ Bản

Hướng Dẫn Toàn Tập Về Led 7 Thanh Trong Proteus

Đèn LED 7 thanh là một loại linh kiện điện tử hiển thị thông tin dạng số. Chúng được sử dụng rộng rãi trong các thiết bị điện tử như đồng hồ, máy tính, bảng điều khiển, v.v. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về cấu tạo, nguyên lý hoạt động và cách sử dụng LED 7 thanh trong phần mềm Proteus. Ngoài ra, chúng ta cũng sẽ khám phá các ứng dụng phổ biến của loại linh kiện này.

Hướng Dẫn Toàn Tập Về Led 7 Thanh Trong Proteus
Hướng Dẫn Toàn Tập Về Led 7 Thanh Trong Proteus

LED 7 thanh là gì?

LED 7 thanh là một loại linh kiện điện tử hiển thị thông tin dạng số. Chúng được cấu tạo từ 7 bóng LED riêng biệt, mỗi bóng LED đại diện cho một thanh trong số 7 thanh của màn hình. Khi các bóng LED này được bật hoặc tắt theo một tổ hợp nhất định, chúng sẽ tạo thành các chữ số từ 0 đến 9.

LED 7 thanh thường được sử dụng trong các thiết bị điện tử như đồng hồ, máy tính, bảng điều khiển, v.v. để hiển thị thời gian, dữ liệu hoặc thông tin khác. Chúng cũng có thể được sử dụng trong các dự án điện tử tự chế như đồng hồ tự làm hoặc bảng điều khiển tùy chỉnh.

Cấu tạo của LED 7 thanh

LED 7 thanh được cấu tạo từ 7 bóng LED riêng biệt, mỗi bóng LED được gắn trên một đế chung. Các bóng LED này được sắp xếp theo hình chữ nhật, với 2 bóng LED ở trên cùng, 2 bóng LED ở giữa và 3 bóng LED ở dưới cùng.

Mỗi bóng LED có một cực dương và một cực âm. Cực dương thường được đánh dấu bằng một chấm nhỏ hoặc một đường kẻ trên đế của bóng LED. Khi dòng điện chạy qua bóng LED từ cực dương đến cực âm, bóng LED sẽ sáng lên.

Bóng LED Cực dương Cực âm
LED 1 Chân 1 Chân 2
LED 2 Chân 3 Chân 4
LED 3 Chân 5 Chân 6
LED 4 Chân 7 Chân 8
LED 5 Chân 9 Chân 10
LED 6 Chân 11 Chân 12
LED 7 Chân 13 Chân 14

Nguyên lý hoạt động của LED 7 thanh

LED 7 thanh hoạt động dựa trên nguyên lý phát sáng của điốt phát quang (LED). Khi dòng điện chạy qua một bóng LED, các electron trong bóng LED sẽ được kích thích và giải phóng năng lượng dưới dạng ánh sáng.

Để hiển thị một chữ số trên LED 7 thanh, chúng ta cần bật các bóng LED tương ứng với chữ số đó. Ví dụ, để hiển thị số 1, chúng ta cần bật bóng LED 2, 3 và 5. Để hiển thị số 2, chúng ta cần bật bóng LED 1, 2, 3, 4 và 7.

LED 7 thanh là gì?
LED 7 thanh là gì?

Cấu tạo của LED 7 thanh

Các chân của LED 7 thanh

LED 7 thanh có 14 chân, được đánh số từ 1 đến 14. Trong đó:

 • Chân 1 và 2 là chân của bóng LED 1.
 • Chân 3 và 4 là chân của bóng LED 2.
 • Chân 5 và 6 là chân của bóng LED 3.
 • Chân 7 và 8 là chân của bóng LED 4.
 • Chân 9 và 10 là chân của bóng LED 5.
 • Chân 11 và 12 là chân của bóng LED 6.
 • Chân 13 và 14 là chân của bóng LED 7.
Bóng LED Cực dương Cực âm
LED 1 Chân 1 Chân 2
LED 2 Chân 3 Chân 4
LED 3 Chân 5 Chân 6
LED 4 Chân 7 Chân 8
LED 5 Chân 9 Chân 10
LED 6 Chân 11 Chân 12
LED 7 Chân 13 Chân 14

Sơ đồ chân của LED 7 thanh

Sơ đồ chân của LED 7 thanh như sau:

Sơ đồ chân của LED 7 thanh

Trong đó:

 • A là cực dương chung của các bóng LED.
 • B, C, D, E, F, G là các cực âm của các bóng LED tương ứng.
 • DP là chân dịch chuyển dấu phẩy.

Để hiển thị một chữ số trên LED 7 thanh, chúng ta cần nối cực dương chung A với nguồn điện dương, và nối các cực âm tương ứng với nguồn điện âm thông qua một điện trở.

Ví dụ, để hiển thị số 1, chúng ta cần nối cực dương chung A với nguồn điện dương, và nối cực âm của bóng LED 2, 3 và 5 với nguồn điện âm thông qua một điện trở.

Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng LED 7 thanh, bạn có thể tham khảo bài viết Cách sử dụng LED 7 thanh trong Proteus.

Cấu tạo của LED 7 thanh
Cấu tạo của LED 7 thanh

Nguyên lý hoạt động của LED 7 thanh

LED 7 thanh hoạt động như thế nào?

LED 7 thanh hoạt động dựa trên nguyên lý phát sáng của điốt phát quang (LED). Khi dòng điện chạy qua một bóng LED, các electron trong bóng LED sẽ được kích thích và giải phóng năng lượng dưới dạng ánh sáng.

Để hiển thị một chữ số trên LED 7 thanh, chúng ta cần bật các bóng LED tương ứng với chữ số đó. Ví dụ, để hiển thị số 1, chúng ta cần bật bóng LED 2, 3 và 5. Để hiển thị số 2, chúng ta cần bật bóng LED 1, 2, 3, 4 và 7.

Các chân của LED 7 thanh

LED 7 thanh có 14 chân, được đánh số từ 1 đến 14. Trong đó:

 • Chân 1 và 2 là chân của bóng LED 1.
 • Chân 3 và 4 là chân của bóng LED 2.
 • Chân 5 và 6 là chân của bóng LED 3.
 • Chân 7 và 8 là chân của bóng LED 4.
 • Chân 9 và 10 là chân của bóng LED 5.
 • Chân 11 và 12 là chân của bóng LED 6.
 • Chân 13 và 14 là chân của bóng LED 7.
Bóng LED Cực dương Cực âm
LED 1 Chân 1 Chân 2
LED 2 Chân 3 Chân 4
LED 3 Chân 5 Chân 6
LED 4 Chân 7 Chân 8
LED 5 Chân 9 Chân 10
LED 6 Chân 11 Chân 12
LED 7 Chân 13 Chân 14

Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng LED 7 thanh, bạn có thể tham khảo bài viết Cách sử dụng LED 7 thanh trong Proteus.

Nguyên lý hoạt động của LED 7 thanh
Nguyên lý hoạt động của LED 7 thanh

Ứng dụng của LED 7 thanh

Đèn LED 7 thanh được sử dụng rộng rãi trong nhiều ứng dụng khác nhau, bao gồm:

 • Đồng hồ điện tử
 • Máy tính
 • Bảng điều khiển
 • Thiết bị đo
 • Dụng cụ y tế

Trong các ứng dụng này, LED 7 thanh được sử dụng để hiển thị thông tin như thời gian, dữ liệu, trạng thái hoặc kết quả đo.

Ứng dụng Chức năng
Đồng hồ điện tử Hiển thị thời gian
Máy tính Hiển thị dữ liệu và kết quả tính toán
Bảng điều khiển Hiển thị trạng thái của hệ thống hoặc thiết bị
Thiết bị đo Hiển thị kết quả đo
Dụng cụ y tế Hiển thị thông tin về bệnh nhân hoặc tình trạng sức khỏe

LED 7 thanh là một linh kiện điện tử hữu ích và linh hoạt, có thể được sử dụng trong nhiều ứng dụng khác nhau. Chúng dễ sử dụng và có thể hiển thị thông tin một cách rõ ràng và dễ đọc.

Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng LED 7 thanh, bạn có thể tham khảo bài viết Cách sử dụng LED 7 thanh trong Proteus.

Ứng dụng của LED 7 thanh
Ứng dụng của LED 7 thanh

Suy nghĩ cuối cùng

LED 7 thanh là một loại linh kiện điện tử hữu ích và linh hoạt. Chúng có thể được sử dụng trong nhiều ứng dụng khác nhau, từ hiển thị thời gian đến hiển thị dữ liệu. Nếu bạn đang tìm hiểu về điện tử, thì LED 7 thanh là một linh kiện tuyệt vời để bắt đầu.

Back to top button